Delo logo Delo logo

Delo-Garantie Plus Europa

CHEVRON (zoals hieronder gedefinieerd) GARANDEERT DAT:
 

Onze producten van het Texaco® en Delo merk (“de producten”) die hieronder specifiek worden vermeld, beantwoorden aan de specificaties van Chevron, aan de schriftelijke prestatieclaims voor deze producten en aan de productprestatievereisten van in Europa en daarbuiten vervaardigde uitrusting waarvoor deze producten worden gebruikt, zoals schriftelijk aangegeven op het door Chevron goedgekeurde productlabel en in de voorbereide brochures, productinformatiebladen en veiligheidsinformatiebladen (SDS) die beschikbaar zijn ten tijde van de verkoop van het product.

De garantie is van toepassing op de hieronder aangegeven producten wanneer deze gebruikt worden in de volgende apparatuur:

Bumper-to-bumper protection Bumper-to-bumper protection

Dieselmotoroliën voor zware gebruiksomstandigheden – Dieselmotoroliën voor zware gebruiksomstandigheden – Garantie omvatalle automobieldieselmotoren (zowel buiten als in Europa gemaakt) die op en naast de weg worden gebruikt en die de specifieke ACEA-classificatie of OEM-specificatie en SAE-viscositeitsgraad aangeven waaraan het product beantwoordt. Daarnaast blijft deze garantie gelden voor Delomotoroliën voor zware gebruiksomstandigheden die gebruikt worden in programma’s met langere verversingsintervallen die goedgekeurd zijn door motorfabrikanten. U moet regelmatige olieanalyses uitvoeren om de optimale olieverversingsintervallen te kunnen voorspellen en de werking van apparatuur te monitoren.

 

Producten zijn: Delo 400 XSP-FA, Delo 400 XSP-SD, Delo 400 LE Synthetic, Delo 400 MGX, Delo 400 RDE, Delo 400 RDS, Delo 400 SP, Delo 400 XLE HD, Delo 400 XLE, Delo Gold Ultra E, Delo Gold Ultra S and Delo Gold Ultra T.

Versnellingsbak-, & Transmissie-oliën – Garantie omvat alle in Europa en daarbuiten gefabriceerde handmatige transmissies, assen en naven bij installatie in vrachtwagens voor intensief gebruik (3,5MT en meer) of andere voertuigklassen waar het gebruik van de producten in lijn ligt met het relevante Chevron-productinformatiebladprofiel met betrekking tot dergelijke apparatuur. Daarnaast blijft deze garantie gelden voor gebruik in programma’s met langere verversingsintervallen die goedgekeurd zijn door apparatuurfabrikanten. U moet regelmatige olieanalyses uitvoeren om de optimale olieverversingsintervallen te kunnen voorspellen en de werking van apparatuur te monitoren.

 

Producten zijn: Delo Syn-AMT XV, Delo Syn-MTF XZ, Delo Syn-AMT XDT,Delo Syn-Gear HD, Delo Syn-Gear XS, Delo Gear TDL, Delo Gear CGA,Delo Syn-TDL, Delo Syn ATF HD and Delo TorqForce.

Bumper-to-bumper protection Bumper-to-bumper protection

Gesmeerde lagers en schotels – Garantie omvat alle in Europa en daarbuiten gefabriceerde automobielcomponenten voor zware gebruiksomstandigheden die gesmeerd zijn met en beschermd worden door smeervetten in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikanten.

 

Producten zijnDelo Starplex EP 2, Delo Grease MM EP 2, Hytex EP 2 LF, Molytex EP 2, Multifak 264 EP 00/000 and Texclad 2.

Koelvloeistof-/antivriessystemen – Garantie omvat alle in Europaen daarbuiten gefabriceerde automobielkoelsystemen voor zwaregebruiksomstandigheden die onderhouden en gebruikt worden inovereenstemming met de aanbevelingen van de OEM.

 

Producten zijnDelo XLC Antifreeze/Coolants.

Chevron zal, naar eigen goeddunken, een Texaco- of Delo-product dat niet aan deze garantie beantwoordt, kosteloos vervangen of de aankoopprijs ervan terugbetalen. Daarnaast zal Chevron tussenkomen om de schade (alleen onderdelen en werkuren) aan de gedekte apparatuur te herstellen, als die schade rechtstreeks het gevolg is van het falen van een Texaco- of Delo-product van Chevron wanneer de apparatuur gebruikt wordt onder normale bedrijfsomstandigheden en onderhouden wordt in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant (inclusief de keuze van een smeermiddel). Deze garantie dekt geen onderdelen die niet voorkomen in de beschrijvingen van de bovenstaande gedekte apparatuur of onderdelen die beschadigd zijn als gevolg van een omstandigheid die geen betrekking heeft op het gebruik van het product, of het gevolg is van normale en verwachte slijtage van de apparatuur, of waar het gebruik van andere producten de prestaties van het product kan beïnvloed hebben (inclusief additiefbehandelingen verkrijgbaar op de vervangingsmarkt).

 

Om onder deze garantie een claim te kunnen indienen, moet u gegevens kunnen voorleggen die aantonen dat de apparatuur onderhouden werd op de intervallen die aanbevolen worden door de apparatuurfabrikant. U zult eveneens een smeermiddel- of koelvloeistofmonster moeten indienen van de defecte apparatuur. Daarnaast moet Chevron of een agent van deze laatste de mogelijkheid hebben de bedrijfsrapporten van de apparatuur in te kijken en de apparatuur en defecte onderdelen te testen.

In deze garantie betekent de term “Chevron” “Chevron Netherlands BV”. Zoals aangegeven dekt de garantie uitsluitend schade aan uw apparatuur (alleen onderdelen en werkuren). Behalve waar explicietanders aangegeven in deze Delo-garantie Plus Europa, biedt noch claimt Chevron garanties, expliciet dan wel impliciet, feitelijk dan wel wettelijk, aangaande de beschrijving van de producten, de kwaliteit ervan, de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel ervan, of om het even welk ander onderwerp. Chevron kan evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld tegenover u of om het even welke andere persoon voor speciale, gevolg-, incidentele of indirecte verliezen of schade die voortvloeien uit het gebruik van de producten. Deze garantie wordt beheerst door Nederlands recht en dateert van 01/10/19.

 

Mocht u te kampen krijgen met defecte apparatuur, zal het technische ondersteunings-team van Chevron u helpen om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Als het probleem niet te wijten is aan een Chevron-product, zullen wij u de resultaten van onze analyse verschaffen om u te helpen bij het bepalen van de grondoorzaak van het defect.

Bumper-to-bumper protection Bumper-to-bumper protection

De officiële versie van de Delo Warranty Plus Europe is de Engelse versie. Dit is slechts een vertaling van “Delo Warranty Plus Europe”. Chevron neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in deze vertaling. Chevron geeft ook geen garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de vertaling. In het geval van twijfel, een conflict of discrepantie tussen deze vertaling en de Engelse versie, krijgt de Engelse versie altijd voorrang en is heeft dan de overhand.