Clarity Hydraulic Oil AW

High performance hydraulische olie voor ecologisch kwetsbare omgevingen

Clarity Hydraulic Oil AW is een high performance hydraulische olie die is samengesteld uit premium basisoliën en een geavanceerd zinkvrij asloos additiefsysteem. De olie heeft een robuuste oxidatiestabiliteit, waterafscheiding en schuimonderdrukking en zorgt voor een betrouwbare bescherming tegen roest en corrosie van mobiele en stationaire hydraulische schotten-, zuiger- en tandwielpompen voor industriële toepassingen en in ecologisch kwetsbare omgevingen.
Disclaimer - Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.