Analyse van gebruikte olie: Op een goede manier monsters nemen, leidt tot meer betrouwbare resultaten

Of u nu werkt met heavy duty transport- of terreinvoertuigen of industrieel materieel dat niet wordt verplaatst, het is altijd nuttig om regelmatig een analyse van gebruikte olie door een gespecialiseerd laboratorium te laten uitvoeren. Door de olie die door uw materieel stroomt, te laten controleren op vervuiling en algemene stabiliteit, kunt u de juiste verversingsintervallen bepalen en uw materieel beter beschermen omdat u de oorzaken van slijtage weet. Als de analyse bijvoorbeeld aantoont dat er veel vuil, ijzer, aluminium of chroom aanwezig is, kan er sprake zijn van een luchtlek, of heb u wellicht een nieuw filter of een ontluchter nodig. Een analyse van gebruikte olie geeft u een indicatie van de problemen die moeten worden aangepakt om uw materieel te beschermen.


In Noord-Amerika heeft Chevron twee onafhankelijke laboratoria onder contract die routinematig olie testen. Deze laboratoria zijn door Chevron zelf ook uitgebreid getest. Veel van onze klanten werken rechtstreeks samen met laboratoria die zij zelf hebben gekozen. Sommige grotere bedrijven hebben zelfs geïnvesteerd in hun eigen testfaciliteiten, de zogenaamde "lab in a box". Ongeacht wie de analyses uitvoert, het verkrijgen van resultaten waarop u actie kunt ondernemen, begint met het op een juiste manier nemen van monsters.


Het nemen van oliemonsters is niet zo eenvoudig als het klinkt, en bedrijven moeten zich ervan bewust zijn dat dit goed moet gebeuren. Het laboratorium analyseert deeltjes die kleiner zijn dan 10 microns. Als deeltjes in de lucht of via externe bronnen in uw monster terecht komen nadat u het monster hebt genomen, en dit kan zo maar gebeuren, krijgt u onjuiste resultaten. Wanneer u een paar eenvoudige stappen volgt, weet u zeker dat u een goed en schoon monster heeft dat een goede indicatie geeft van de kwaliteit van de olie in uw systeem.


Neem monsters altijd op dezelfde plaats. Het is het beste om een monster van een actieve stroom in het systeem te nemen wanneer het materieel in gebruik is en de olie redelijk warm is. Het allerbelangrijkste is echter dat u altijd een monster op dezelfde plaats neemt. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen resultaten van de ene analyse en de andere analyse sterk van elkaar verschillen.


Neem regelmatig monsters.
Wanneer u tussen het nemen van monsters te lang wacht, laten we zeggen 1.000 uur in plaats van 100 uur, is het meer dan waarschijnlijk dat u tekenen van slijtage ziet die abnormaal lijken. Neem vaak genoeg en regelmatig monsters zodat het laboratorium een goede basislijn kan vaststellen om veranderingen in uw systeem te bewaken.


Neem nooit een monster van de inhoud van de afvoerbak.
Sommige mensen denken dat het nemen van een monster van de inhoud van de afvoerbak het meest eenvoudige is. Maar deze bak zit vol vervuiling van eerder aftappen en er zit vuil rondom de aftapplug.


Gebruik een schone, droge fles. Open de fles pas wanneer u klaar bent om een monster te nemen. Zorg voor een schone fles en draai deze dicht zodra u het monster hebt genomen. U gebruikt waarschijnlijk slechts ongeveer 118 ml om een reservoir met een inhoud van honderden of zelfs duizenden liters olie te testen. In het laboratorium wordt slechts een fractie van die hoeveelheid gebruikt om de vele testen uit te voeren.


Vul de fles niet helemaal. Laat in de fles wat ruimte over zodat in het laboratorium de fles kan worden geschud om deeltjes op de bodem in de vloeistof op te nemen.


Etiketteer het monster zorgvuldig en uitgebreid. Geef de exacte olieviscositeit of SAE-klasse aan en het merk en de naam van het product. Geef ook het type materieel, het aantal bedrijfsuren van de eenheid en het aantal verstreken uren sinds de laatste olieverversing aan. Geef voor het materieel altijd precies dezelfde naam op. Doet u dit niet, dan denkt de computer dat het een andere eenheid is en begint een nieuwe database. Hoe nauwkeuriger u informatie aan het lab geeft, hoe preciezer de analyse is.


Laat dezelfde persoon monsters nemen. Bij voorkeur laat u steeds dezelfde persoon monsters nemen. Deze persoon is dan op de hoogte van het proces en zo verloopt het consistenter.


Stuur het monster snel op. Laat monsters niet op een plank staan tot het eind van het jaar. Stuur deze direct op, en controleer de resultaten wanneer u deze ontvangt.


Een regelmatige analyse van gebruikte olie kan u helpen om de levensduur van materieel te verlengen en de levensduur van smeermiddel te optimaliseren, onverwachte defecten te voorkomen en uw onderhoudskosten te verlagen. Door schone en consistente monsters naar uw lab te sturen, krijgt u resultaten die u vertellen wat u moet weten.

Author thumbnail
Over de auteur: Dan Holdmeyer heeft 35 jaar ervaring in de olie- en gasindustrie en werkt nu al 14 jaar bij Chevron. Hij heeft verschillende functies binnen het bedrijf, en werkt daarnaast momenteel ook als Industrial en Coolants Brand Manager. Zijn werkzaamheden als smeringsengineer ondersteunen Chevron Delo en andere merken smeermiddelen. Hij speelt een centrale rol bij het ondersteunen en beheren van verschillende programma's met betrekking tot de behoeften aan smeermiddelen voor terreintoepassingen en voor over de weg. Dan is, sinds hij in dienst trad, ook werkzaam als Training Specialist voor de afdeling Global Lubricants van Chevron. Voordat hij aan de slag ging bij Chevron, werkte Dan 20 jaar (1979-99) als Field Engineer bij de Mobil Oil Corporation nadat hij was afgestudeerd aan de universiteit van Missouri-Columbia met een Bachelor of Science in Chemical Engineering.

Overige artikelen waarin u wellicht ook bent geïnteresseerd.